ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CPA, CMA & CPIA

 (Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Ο επαγγελματικός τίτλος πιστοποίησης Certified Practitioner Internal Auditor (CPIA) αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων εσωτερικού ελέγχου. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως χωρίς περιορισμούς στον ιδιωτικό τομέα.

Ο επαγγελματικός τίτλος πιστοποίησης Certified Management Accountant (CMA) αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων λογιστών. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως χωρίς περιορισμούς στον ιδιωτικό τομέα.

Ο επαγγελματικός τίτλος πιστοποίησης Certified Public Accountant (CPA) αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων λογιστών και ελεγκτών. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως χωρίς περιορισμούς στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ανάλογα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, αναγνωρίζεται αντίστοιχα και στον δημόσιο τομέα.

 

Σκοπός του προγράμματος

Η απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων Certified ManagementAccountant (CMA)Certified PublicAccountant (CPA) και CPIA (Certified Practitioner Internal Auditor) πιστοποιούν τους κατόχους τους, για την υψηλού επιπέδου γνώση στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με τα επαγγέλματα του λογιστή, ελεγκτή, auditor και γενικότερα υψηλών θέσεων στη Διοικητική ιεραρχία. Αποτελούν ποιοτικότατο περιουσιακό στοιχείο για τους κατόχους τους το οποία εμπλουτίζει το βιογραφικό και αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες για εύρεση ποιοτικής και υψηλά αμοιβόμενης εργασίας.

 Τα οφέλη απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου είναι πολλαπλά και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Δυνατότητα πρόσληψης σε όλες τις κατηγορίες κλάδων: βιομηχανία, ναυτιλία, λιανικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Δυναμική για απόκτηση θέσης στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας επιχειρήσεων.
  • Οι ευκαιρίες πρόσληψης πιστοποιημένων επαγγελματιών, είναι συνεχής και αυξανόμενη ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης στην οικονομία.
  • Στατιστικά υψηλότερες αποδοχές.

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος

 

Πιστοποίηση
"CPIA – Certified Practitioner Internal Auditor"

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      42 ώρες
Κόστος:        700 Ευρώ
Έναρξη:        29/10/2017 (Χειμερινό Εξάμηνο)
Υλοποίηση:   Δια ζώσης εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Πιστοποίηση
"CMA – Certified Management Accountant"

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      126 ώρες
Κόστος:        2.165 Ευρώ
Έναρξη:       29/10/2017 (Χειμερινό Εξάμηνο)
Υλοποίηση:   Δια ζώσης εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Πιστοποίηση
"CPA – Certified Public Accountant"

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      294 ώρες
Κόστος:        3.990 Ευρώ για κατόχους Πτυχίου ή 3.050 Ευρώ για κατόχους Μεταπτυχιακού
Έναρξη:       29/10/2017 (Χειμερινό Εξάμηνο)
Υλοποίηση:   Δια ζώσης εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

 

 

 
 

 
Copyright © 2005-2018.