ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ,
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε μέλος οποιασδήποτε μορφής οργανισμού ή επιχείρησης, που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό είτε ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας είτε ως μέρος των καθηκόντων του ως εργαζόμενος και ως στέλεχος. Επιπλέον, απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει ενδιαφέρον για τα θεματικά περιεχόμενα του προγράμματος και για την χαρτογράφηση των ταλέντων του.

 

Σκοπός του προγράμματος

Η συνεχής απαίτηση για απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας ή τη διατήρηση της υφιστάμενης είναι η μεγάλη πρόκληση για κάθε εργαζόμενο. Οργανισμοί και επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπους που να ξεχωρίζουν για τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και τα ταλέντα τους.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της καθοδήγησης κάθε μορφής στην αναγνώριση και ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και τη συμμετοχή της αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα αναγνώρισης των δικών τους ταλέντων και την στρατηγική ανάπτυξης αυτών με στόχο την καλύτερη απόδοση, ενώ θα αναπτυχθούν οι μορφές καθοδήγησης που μπορούν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό κάθε οργανισμού και επιχείρησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί το πλαίσιο σύνδεσης της ατομικής μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης με την οργανωσιακή μάθηση και την αποδοτικότητα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     30 ώρες

Κόστος:      250 Ευρώ

Έναρξη:     30/10/2017  16/10/2017   02/10/2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη               

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.