ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
"ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΖΩ..."

(Μεικτή εκπαίδευση: Δια ζώσης και E-Learning - Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η συνεχής παράταση του προσδόκιμου ορίου ηλικίας, καθώς και οι ιατρικές εξελίξεις στον τομέα της γηριατρικής μας επιτρέπουν να έχουμε κοντά μας τους δικούς μας ανθρώπους τρίτης-ηλικίας για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, πολλοί ηλικιωμένοι αναγκάζονται να ζουν μόνοι αντιμετωπίζοντας πολλαπλά προβλήματα καθημερινής διαβίωσης που επιβαρύνουν τελικά την ποιότητα της ζωής τους.

Η συνηθέστερη επιλογή στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η απασχόληση ενός ανειδίκευτου συνήθως ατόμου που καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της φροντίδας ενός ηλικιωμένου, χωρίς να γνωρίζει βασικές και ουσιαστικές πληροφορίες για τη διατροφή, την άσκηση, την υγιεινή, την ψυχολογική υποστήριξη και την δημιουργική κινητοποίηση αυτής της ομάδας του πληθυσμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη σε φορείς υποστήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων, εκμάθηση πρώτων βοηθειών, διεξαγωγή εργαστηρίων διατροφικής υγιεινής, διεξαγωγή εργαστηρίων σωματικής υγιεινής με έμφαση στην άσκηση-σωματική ενεργοποίηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιο υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό ατόμων τρίτης ηλικίας που διαμένουν στο σπίτι
 • Συνοδούς ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Επαγγελματίες υγείας
 • Προσωπικό Κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 • Παιδιά ατόμων τρίτης ηλικίας εμπλεκομένων στην καθημερινή φροντίδα τους
 • Οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για την υποστήριξη και την καθημερινή φροντίδα ηλικιωμένων

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει θεωρητικά και να προετοιμάσει πρακτικά, πιστοποιημένο προσωπικό υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας στο σπίτι.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διαμορφώνεται με τη συνεργασία ειδικών και δεν αντικαθιστά καμία από τις εξειδικευμένες ειδικότητες που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε τομείς ιατρικής, παραϊατρικής, ψυχολογικής κ.α. βοήθειας.

Αντίθετα, οι πιστοποιημένοι βοηθοί – φροντιστές ηλικιωμένων θα είναι σε θέση να κατανοούν και να παρέχουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες πάντα υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες των ειδικών.

Επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει βασικές δομές και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας,
 • αναγνωρίζει τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας,
 • κατανοεί βασικές αρχές ψυχολογίας ατόμων τρίτης ηλικίας,
 • αναγνωρίζει τα βασικότερα συμπτώματα ασθενειών που πλήττουν τα άτομα τρίτης ηλικίας
 • εφαρμόζει βασικές διατροφικές αρχές για την εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας (ασθενών ή μη)
 • καθοδηγεί και να συντροφεύει τον ηλικιωμένο σε δραστηριότητες φυσικής εκγύμνασης εντός σπιτιού και σε εξωτερικούς χώρους
 • παρέχει την συνταγογραφούμενη καθημερινή φαρμακευτική αγωγή
 • παρέχει πρώτες Βοήθειες στο σπίτι
 • κατανοεί και να υλοποιεί δραστηριότητες ψυχολογικής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων
 • επιλέγει και να προτείνει στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
 • γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία υποστήριξης και φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας
 • αναγνωρίζει και να ενισχύει τις δεξιότητες που απαιτούνται στο επάγγελμα του φροντιστή ατόμων τρίτης ηλικίας
 • καταρτίζει ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης της πορείας του ηλικιωμένου
 • αναζητά ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • συντάσσει το βιογραφικό του σημείωμα
 • διαχειρίζεται τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     200 ώρες

Κόστος:      650  Ευρώ

Έναρξη:     31/10/2017  Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.