ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ)

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε μουσικούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και γενικότερα φορείς ειδικής αγωγής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της μουσικής είτε φοιτούν στη γενική εκπαίδευση είτε στην ειδική εκπαίδευση.

 

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα επιλέγοντας τις θεματικές ενότητες που τον ενδιαφέρουν.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (υποβολή εργασίας, τελική εξέταση κλπ.).

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 γενικές θεματικές και 5 ειδικές θεματικές ενότητες, εκτιμώμενης διάρκειας 60 ωρών η κάθε μία.

Η εκτιμώμενη διάρκεια του κάθε ενότητας προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (πχ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, αυτοαξιολόγηση, εκπόνηση εργασίας), σε ώρες δια ζώσης διδασκαλίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν από 1 έως και 9 θεματικές ενότητες. Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες είναι αυτοτελής και αποτελείται από 5 επιμέρους μαθήματα.

 Γενικές Θεματικές Ενότητες:

 • Ενότητα 1 - Μουσική Ανάπτυξη και Ψυχολογία (Εμβρυική, Βρεφική, Παιδική Ηλικία)
  Εισηγητής: Λήδα Στάμου

 • Ενότητα 2 - Βασικές αρχές μουσικής παιδαγωγικής με έμφαση στην πρότυπη διδακτική μεθοδολογία σε α) προσχολική, β) πρωτοβάθμια, γ) δευτεροβάθμια και δ) οργανική μουσική εκπαίδευση
  Εισηγητής: Λήδα Στάμου

 • Ενότητα 3 - Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή vs Μουσικοθεραπεία
  Εισηγητής: Λευκοθέα Καρτασίδου

 • Ενότητα 4 - Οργάνωση της διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
  Εισηγητής: Ιωάννης Αγαλιώτης

Ειδικές Θεματικές Ενότητες:

 • Ενότητα 5 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός
  Εισηγητής: Χριστίνα Συριοπούλου

 • Ενότητα 6 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες
  Εισηγητής: Λευκοθέα Καρτασίδου

 • Ενότητα 7 - Αντίληψη, Κίνηση, Ρυθμός και Αισθητηριακή ολοκλήρωση
  Εισηγητής: Άννη Σαμψωνίδου

 • Ενότητα 8 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με προβλήματα ακοής
  Εισηγητής: Αρετή Οκαλίδου

 • Ενότητα 9 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με οπτική αναπηρία
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Αναλυτική περιγραφή όλων των θεματικών ενότητων, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναλυτική περιγραφή θεματικών ενοτήτων.pdf

Όλες οι ενότητες διατίθενται σε τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους:

 • Α' κύκλος ημερομηνία έναρξης 5 Οκτωβρίου 2017 - ημερομηνία λήξης 14 Δεκεμβρίου 2017
 • Β' κύκλος ημερομηνία έναρξης 15 Δεκεμβρίου 2017 - ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2018
 • Γ' κύκλος ημερομηνία έναρξης 16 Μαρτίου 2018 - ημερομηνία λήξης 15 Ιουνίου 2018

Εισηγητές:

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με πολύχρονη εμπειρία αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.
Ακολουθεί λίστα με τους εκπαιδευτές.

 • Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια ,Τμ. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ιωάννης Αγαλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Αρετή Οκαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Χριστίνα Συριοπούλου, Λέκτορας, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Άννυ Σαμψωνίδου, Εργοθεραπεύτρια

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:  60 ώρες / Ενότητα

Κόστος:   220 Ευρώ / Ενότητα

Έναρξη:  5/10/2017 (Όλες οι ενότητες διατίθενται σε 3 εκπαιδευτικούς κύκλους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους)

 • Α' κύκλος ημερομηνία έναρξης 5 Οκτωβρίου 2017 - ημερομηνία λήξης 14 Δεκεμβρίου 2017
 • Β' κύκλος ημερομηνία έναρξης 15 Δεκεμβρίου 2017 - ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2018
 • Γ' κύκλος ημερομηνία έναρξης 16 Μαρτίου 2018 - ημερομηνία λήξης 15 Ιουνίου 2018

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.