ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 (Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε αποφοίτους/ φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οικονομικών και λοιπών σχολών, καθώς και σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βάθος στο αντικείμενο της μηχανογραφημένης τήρησης μισθοδοσίας προσωπικού.

       * Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις βασικών αρχών Λογιστικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε βάθος πάνω σε θέματα της μηχανογραφημένης τήρησης μισθοδοσίας προσωπικού και την εργατική νομοθεσία και εξετάζεται η πρακτική εφαρμογή της με πολλά πρακτικά παραδείγματα με τη βοήθεια μηχανογραφημένου συστήματος.

Επίσης στόχος είναι η παρουσίαση των συμβάσεων εργασίας και του προγράμματος εργασίας, η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον υπολογισμό των αποδοχών του προσωπικού και το λογιστικό χειρισμό τους.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      18 ώρες

Κόστος:       210 Ευρώ

Έναρξη:       20/11/2017  16/10/2017   02/10/2017

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.