ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) -
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΠΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ -
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
(90 ωρών)

 (Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν βασικές γνώσεις Λογιστικής ή κάποια σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Λογιστικής και επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Λογιστικής σε κάποιο Λογιστήριο.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της λογιστικής, επικεντρώνοντας στην εκμάθηση λογισμικών πακέτων μηχανογράφησης και στη σύνταξη δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία καθώς και σε οικονομικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Επίσης στόχος του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και πολλά παραδείγματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εισαγωγή στη Λογιστική (Θεωρία – Ασκήσεις)
 2. Εργασία με τη Μηχανογραφημένη Λογιστική με πραγματικά παραστατικά
 3. Προετοιμασία της επιχείρησης για λειτουργία (Σύσταση, ΓΕΜΗ)
 4. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 5. Ημερολογιακές Εγγραφές (Παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς)
 6. Ισοζύγιο – Καρτέλα Λογαριασμών
 7. Προσδιορισμός Αποτελέσματος
 8. Συμπλήρωση Δηλώσεων ΕΝ, Ε1, Ε2, Ε3
 9. Φ.Π.Α. – Παρακρατούμενοι Φόροι
 10. Εγγραφή κλεισίματος χρήσης και ανοίγματος βιβλίων
 11. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 12. Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 13. Μηχανογραφική οργάνωση παγίων
 14. Εμπορική διαχείριση
 15. Αγορές – Πωλήσεις
 16. Αποθήκη - Αξιόγραφα
 17. Έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών και ημερολογίων
 18. Μισθοδοσία (Συμβάσεις, Άδειες, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις, Προσλήψεις, Απολύσεις
 19. Απλογραφικά Βιβλία (Β' Κατηγορίας) χειρόγραφα και μηχανογραφημένα


Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     90 ώρες

Κόστος:      740 Ευρώ

Έναρξη:     30/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση σε εργαστήριο Η/Υ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε μικρά τμήματα

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


 

 
Copyright © 2005-2018.