Προσεχή Προγράμματα 2017-2018

 

MANAGEMENT & MARKETING
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία
Talent factory - Γίνε το ταλέντο που όλοι διεκδικούν
Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στην καθοδήγηση, την ανάπτυξη ταλέντων και την αξιολόγηση
Μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων για οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας με τη χρήση του R
Πολιτιστική διαχείριση, διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις
Σχολική διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αυτισμός: Τα εναλλαντικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία
Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Γενική και Ειδική Αγωγή
Πιστοποιημένη κατάρτιση στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι "Σε Φροντίζω..."

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Γενική Λογιστική - Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων (Β', Γ' κατηγορίας) - Φ.Π.Α. - Φορολογία Εισοδήματος - Φορολογικές Δηλώσεις (Φυσικών - Νομικών Προσώπων, Ν,E1,E2,E3) - Μισθοδοσία - Εργατικά - Ίδρυση Εταιριών - Καταστατικά - ΓΕΜΗ (Ετήσιο - 160 ωρών)
Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων Σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα (Απλογραφικά-Διπλογραφικά) - Φορολογία Εισοδήματος - ΦΠΑ - Μισθοδοσία - Εργατικά - Δηλώσεις - Πρακτικές Εφαρμογές (90 ωρών)
Μηχανογραφημένη Τήρηση Μισθοδοσίας Προσωπικού - Εργατική Νομοθεσία
Προετοιμασία για επαγγελματικές πιστοποιήσεις CPA, CMA & CPIA

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΗ
Ατομική κατάρτιση μουσικών στα πνευστά όργανα

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Χρηματιστήριο και επενδύσεις - Καθορίζοντας το επενδυτικό προφίλ: Το αλφαβητάρι του επενδυτή

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.