ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

(Διά Zώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη που απασχολούνται στα τμήματα ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών. Εντούτοις, κατόπιν συνεννόησης, δεκτοί γίνονται και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιτελούν ρόλους διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και έχουν την ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης. Απαραίτητη θεωρείται μια βασική επαφή με το αντικείμενο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από πανεπιστημιακά μαθήματα, σεμινάρια ή οτιδήποτε σχετικό.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με την διαχείριση αλλά και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος αναπτύσσονται εργαστηριακές ασκήσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού. Μέσα από διαδραστικά εργαλεία, εναλλαγή ρόλων, αντιμετώπιση εικονικών καταστάσεων αλλά και πραγματικών προβλημάτων, οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρίες και πρότυπα διαχείρισης συμβάντων, τα οποία τους ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης και τους ενδυναμώνουν με γνωστικά και συναισθηματικά εφόδια έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά τους θέματα με νηφαλιότητα, επιστημονικές πρακτικές και κυρίως δοκιμασμένες λύσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ λίγα βασικά θεωρητικά εργαλεία και εξελίσσεται σε 30 ώρες κυρίως με την διεξαγωγή βιωματικών ασκήσεων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      30 ώρες

Κόστος:       250 Ευρώ

Έναρξη:      16/10/2017   09/10/2017 Χειμερινό Εξάμηνο

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά υπεύθυνοι:  

  • Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.