ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

(Εξ αποστάσεως Aσύγχρονη Tηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες πράσινες επιχειρηματικές στρατηγικές που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα παρουσιαστούν οι βασικές τεχνικές περιβαλλοντικής ανάλυσης, αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάλυσης περιβαλλοντικών κινδύνων καθώς και τα βασικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με έμφαση στο ISO 14000.

Έμφαση θα δοθεί στη σύνταξη εκθέσεων αειφορίας, στους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και στα διεθνή πρότυπα αναφοράς. Επιπλέον θα παρουσιαστούν μέθοδοι υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος έμφαση στα οικονομικά ελέγχου της ρύπανσης και στα εργαλεία ελέγχου της ρύπανσης.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν τεχνικές περιβαλλοντικής αποτίμησης και τεχνικές αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως η ανάλυση κόστους οφέλους(cost-benefit analysis). Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 14000.

Τέλος, έμφαση θα δοθεί στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στις επιπτώσεις της στους διάφορους οικονομικούς κλάδους, στις στρατηγικές αντιμετώπισής της και στη διαχείριση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     30 ώρες

Κόστος:      250 Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017 Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως Aσύγχρονη Tηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.