ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, διαχειριστές και υπαλλήλους πολιτιστικών μονάδων (θέατρα, κινηματογράφοι, γκαλερί κ.ά.), σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές σχετικές με τον πολιτισμό ή το μάρκετινγκ οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη σύνδεση των δύο κλάδων.

Επίσης, κατά περίπτωση, μπορεί να απευθύνεται σε στελέχη ΟΤΑ ή άλλων δημοσίων φορέων που ασχολούνται - σε υπηρεσιακό επίπεδο - με ζητήματα διαχείρισης του πολιτισμικού αποθέματος και τουριστικής ανάδειξης και επιζητούν πιστοποιημένη εξειδίκευση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται - κατά περίπτωση - σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργους, εργαζόμενους (ιδίως, σε θέσεις πολιτισμού), επιχειρηματίες, αποφοίτους σχολών που συνδέονται με τον πολιτισμό.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό στη βάση της προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ενώ από την άλλη ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.

Σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων στον πολιτισμό με την πρακτική τους εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού, στοχεύοντας στην δημιουργία καινοτόμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε άτομα που απασχολούνται στους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού και δίνει γνώσεις για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης της πολιτιστικής βιομηχανίας. Επιπλέον, εξετάζει την επιχειρηματική σκοπιά και την προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος και βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη στη διαχείριση σύγχρονων θεμάτων σχετικών με τον επαγγελματικό κλάδο τους, προχωρώντας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρει ο πολιτισμός.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      340 Ευρώ

Έναρξη:     16/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Αναστάσιος Πανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.