ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ &
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

(E-Learning - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, υπεύθυνους ΚΕΔΔΥ, ειδικό επιστημονικό προσωπικό που συμμετέχει στην αξιολόγηση παιδιών και εφήβων και σε γονείς.

 

Σκοπός του προγράμματος

Μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία, η δοκιμασία «παĩς», έρχεται για να διευκολύνει τη διάγνωση παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ήδη από τα δύο πρώτα χρόνια ζωής. Πρόκειται για την ομάδα παιδιών στην οποία η καθυστερημένη διάγνωση είναι συχνό φαινόμενο επηρεάζοντας την πρόγνωση και εξέλιξή τους αρνητικά. Ουσιαστικά λοιπόν, η νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «παĩς» έρχεται να καλύψει το κενό καθυστερημένης ή λανθασμένης διάγνωσης των Αυτιστικών Διαταραχών.

Οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η δοκιμασία «παĩς» είναι :

1. η αυξανόμενη συχνότητα των Αυτιστικών Διαταραχών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς. Πράγματι την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αυτιστικών παιδιών που απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες ενώ πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν τη συχνότητά τους σε 1 στα 100 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος δεν είναι σπάνιες. Αντίθετα, είναι πιο συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα όπως π.χ. ο Σακχαρώδης Διαβήτης ή το Σύνδρομο Down γεγονός που τις καθιστά πιεστικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

2. Ο δεύτερος λόγος για τη δημιουργία της δοκιμασίας «παĩς» είναι η έλλειψη σταθμισμένων δοκιμασιών πρώιμης ανίχνευσης διαταραχών αυτιστικού φάσματος στη χώρα μας που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωσή τους.

3. Τέλος, ο τρίτος λόγος που καθιστά τη δοκιμασία «παĩς» χρήσιμη είναι η αναγκαιότητα προληπτικού ελέγχου σε μικρές ηλικίες καθόσον υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πως η Πρώιμη Αναγνώριση και Θεραπευτική Παρέμβαση οδηγούν σε Πλήρη Αποκατάσταση το 30% - 40% των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών που δεν έχουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους επικοινωνιακές δεξιότητες ή που καθυστερούν να μιλήσουν.

Είναι γνωστό ότι οι επικοινωνιακές ικανότητες εξελίσσονται και εμπλουτίζονται ποιοτικά και ποσοτικά με ταχύτατο ρυθμό τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Είναι λοιπόν πιθανό, ένα φυσιολογικό παιδί μικρής ηλικίας με αργό ρυθμό εξέλιξης να μην έχει ακόμα κατακτήσει πλήρως τις επικοινωνιακές δεξιότητες για την ηλικία του. Πότε όμως αυτή η καθυστέρηση ή διαταραχή της επικοινωνίας αποτελεί πρώιμο σημάδι αυτισμού; Η σωστή, λοιπόν, ανίχνευση επικοινωνιακών διαταραχών τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σε περίπτωση που υπάρχει αυτισμός, η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά το παιδί.

Για τους λόγους αυτούς στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β' Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» με επικεφαλής την κυρία Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, δημιούργησαν την Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς» για παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

Στόχος της δοκιμασίας «παĩς» είναι να ανιχνεύσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τα παιδιά που εμφανίζουν Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος από τα φυσιολογικά παιδιά που εμφανίζουν απλή καθυστέρηση λόγου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν μελέτες για εργαλεία που σχετίζονται άμεσα με τον αυτισμό που διακρίνουν τα κριτήρια του DSM-5 και διευκρινίζουν τη συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές π.χ. ADIR , ADOS-2 (Lord & Corsello, 2005) καθώς και Ερευνητικά Αποτελέσματα. Ακόμη θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό DSM-5 και θα δοθούν πρακτικές οδηγίες για την παρατήρηση των παιδιών από τα άτομα του περιβάλλοντός τους όπως γονείς, εκπαιδευτικούς κ.ά. ενδείξεις & συμπτώματα που επιτάσσουν περισσότερη αξιολόγηση.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     18 ώρες

Κόστος:      400 Ευρώ για το σύνολο των δύο ενοτήτων ή 250 Ευρώ για μία ενότητα *

Έναρξη:       4/12/2017 03/10/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Θωμαΐδου – Ηλιοδρομίτη Λωρέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

 

* Διάρκεια - Κόστος για μία ενότητα

Ενότητα Α΄: Πρώιμη Ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας με τη δοκιμασία «παĩς»

  • Διάρκεια: 6 ώρες
  • Κόστος: 250 Ευρώ

Ενότητα Β΄: Διαγνωστικά εργαλεία, συστηματική παρατήρηση και σχεδιασμός ψυχο-παιδαγωγικής παρέμβασης για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού

  • Διάρκεια: 12 ώρες
  • Κόστος: 250 Ευρώ

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.