ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς παιδιών με αναπηρία.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση γονέων με παιδιά μα αναπηρία σε θέματα που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση σε δεξιότητες μετάβασης, αυτοπροσδιορισμού και ανεξάρτητης διαβίωσης καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς. Επιμέρους στόχοι είναι να εξοικειωθούν οι γονείς (α) με πρακτικές για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών καθώς και (β) με θέματα σεξουαλικότητας και σεξουαλικής εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     64 ώρες

Κόστος:      480 Ευρώ

Έναρξη:      02/10/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.