ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία ηλικίας 8 μέχρι 18 ετών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία μουσικών οργάνων σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία. Η διδασκαλία είναι ατομική. Αρχικά θα γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των μουσικών ικανοτήτων του κάθε συμμετέχοντα. Στη συνέχεια θα γίνει γνωριμία με τα μουσικά όργανα (πιάνο, αρμόνιο, κιθάρα, γιουκαλίλι) προκειμένου να εκτιμηθεί η προτίμηση του κάθε συμμετέχοντα.

Για κάθε συμμετέχοντα θα γίνει προσαρμογή της διδασκαλίας του εκάστοτε μουσικού οργάνου. Κατά της διάρκεια της διδασκαλίας ο συμμετέχοντας θα αποκτήσει θεωρητικές μουσικές γνώσεις με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες

Κόστος:      400 Ευρώ

Έναρξη:      02/10/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.