ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει επαφή με το αντικείμενο των εικαστικών.

Γνώση σχεδίου ή προηγούμενες εικαστικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με εναλλακτικές μεθόδους καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η τέχνη των τελευταίων δεκαετιών έχει εξοικειώσει το κοινό με έργα που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές τεχνικές, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής και της φωτογραφίας. Υπό το πρίσμα της εννοιολογικής τέχνης, της τέχνης δηλαδή που προτάσσει την ιδέα, νέες μέθοδοι εμφανίζονται οι οποίες εκμεταλλεύονται απορρίμματα για να δημιουργήσουν κατασκευές και εγκαταστάσεις στον χώρο.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     8 ώρες

Κόστος:      70 Ευρώ

Έναρξη:     16/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Γεώργιος Κυριακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος 
Copyright © 2005-2018.