ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON

 (Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικές, Πολυτεχνικές, Θεωρητικές, Υγείας) με βασική ή και καθόλου πρότερη γνώση σε προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και να είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους απλά προγράμματα αλλά και ολοκληρωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη γλώσσα προγραμματισμού με πολλές δυνατότητες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στον προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενώ με το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα και διαδικτυακές εφαρμογές. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με πραγματοποίηση ζωντανών τηλεδιασκέψεων που θα καταγράφονται για off-line παρακολούθηση, και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και εισηγητή.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει αυτόνομη μελέτη από τους σπουδαστές, ενώ στο τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα πρέπει να εκπονήσουν μια εργασία.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   30 ώρες

Κόστος:    300  Ευρώ

Έναρξη:    02/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ρεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.