ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, φοροτέχνες – λογιστές, δικηγόρους, πληροφορικούς, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, αποφοίτους λυκείου,που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να ασχοληθούν με τη διαχείριση των κινδύνων κυβερνοχώρου η οποία πλέον κρίνεται επιτακτική με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί από τις διαρκώς αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους κινδύνου εστιάζοντας κυρίως στη χρηματοοικονομική του διάσταση ώστε να μπορέσει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     15 ώρες

Κόστος:      140 Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευστράτιος Λιβάνης, Λέκτορας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.