ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Eξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και στελέχη διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στον τομέα της ελεγκτικής στη δημόσια διοίκηση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής και των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της οικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      320 Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.