ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς (διορισμένους / υπό διορισμό)
 • συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • ψυχολόγους
 • κοινωνικούς λειτουργούς
 • εκπαιδευτές ενηλίκων
 • πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων, και

σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρία και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ και ΕΚΟ)

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες-ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές στο επιστημονικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το πεδίο τόσο στα βασικά του σημεία όσο και κυρίως στην στοχευμένη εφαρμογή των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες/πρόσφυγες, Νέοι σε κίνδυνο κ.ά.).

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες-οντες:

 • θα γνωρίζουν το πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο που το διέπει
 • θα κατανοούν τις μεθόδους, τεχνικές και τα εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής τους στις υπηρεσίες για ΑμεΑ και ΕΚΟ
 • θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής όπως π.χ. οι ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, εστίαση, η αυτοαποκάλυψη
 • θα αποδέχονται την ανάγκη για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ΕΣ-ΕΠ σε ΑμεΑ και ΕΚΟ, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των ωφελούμενων ατόμων

 

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται για τις εξής περιπτώσεις:

 • Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ (3 μόρια, Υ.Α. K1/121514 , ΦΕΚ 2604/Β’/26-07-2017)
 • Απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΣΕΚ, σε συναφή διδακτικά αντικείμενα –π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί  (2 μόρια, Αρ. Πρωτ.: 5697/336/02-08-2018),
 • Εκπαιδευτές στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σε συναφείς ειδικότητες,  π.χ. συμβούλοι Ε.Π. (2 μόρια, ΦΕΚ 2228/14-06-2018 & Υ.Α. 2158/Δ1/11297)
 • Επιλογή Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (3 μόρια,  ΦΕΚ 1151/29-03-2018 & ΥΑ Κ1/49927
 • Στο νέο σύστημα Διορισμών (2 μόρια Ν.4589/2019, αρ.57-58)

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     410 ώρες

Κόστος:      550 Ευρώ

Έναρξη:      Οκτώβριος 2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και 2 Δια Ζώσης εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής/σταδιοδρομίας ΑμεΑ & ΕΚΟ)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες-οντες:

·         θα γνωρίζουν το πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο που το διέπει

·         θα κατανοούν τις μεθόδους, τεχνικές και τα εργαλεία και τον τρόπο εφαρμογής τους στις υπηρεσίες για ΑμεΑ και ΕΚΟ

·         θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής όπως π.χ. οι ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, εστίαση, η αυτοαποκάλυψη

·         θα αποδέχονται την ανάγκη για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ΕΣ-ΕΠ σε ΑμεΑ και ΕΚΟ, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των ωφελούμενων ατόμων

 
Copyright © 2005-2018.