ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των μαθητών και γενικότερα των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ατόμων με πρόβλημα όρασης σε διάφορες περιοχές/ δεξιότητες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες περιοχές αξιολόγησης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     70 ώρες

Κόστος:      90Ευρώ

Έναρξη:      26/3/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.