ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Ετήσιο)

 

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Με βάση τα άρθρα 16 και 21 του Ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄159), τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Α΄71), το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125) και το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 (Α΄17), το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος αυτού εντάσσεται στα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες και αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης στους κύριους και τους επικουρικούς πίνακες για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Τμήματα ένταξης σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και σε προγράμματα Παράλληλης Στήριξης. 

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 450 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 200 ώρες διδασκαλίας από τις οποίες, 40 ώρες (2 Σαββατοκύριακα, ένα στην έναρξη και ένα στη λήξη του προγράμματος) θα υλοποιηθούν δια ζώσης με φυσική παρουσία διδάσκοντα και εκπαιδευομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και 160 ώρες (40 μαθήματα των 4 ωρών) θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 250 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 3 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα.

Με την έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν 20 ώρες μαθημάτων, με την φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Στα μαθήματα αυτά θα παρουσιαστούν τα θέματα των εργασιών και όλο το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις κλπ). Για τους εκπαιδευόμενους που αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία στα δια ζώσης μαθήματα, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής τους σε αυτά (ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια κλπ) μέσω τηλετάξης.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των 40 μαθημάτων (διάρκειας 4 ωρών το καθένα) τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με τη μορφή τηλεδιασκέψεων, καθημερινές ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 19:00 – 22:00.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και συζήτηση επιλεγμένων εργασιών σε διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του προγράμματος, με την παρουσία διδασκόντων και διδασκόμενων. Για τους εκπαιδευόμενους που αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία στη διημερίδα, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής τους σε αυτήν (παρουσίαση εργασίας, απαντήσεις σε ερωτήσεις, σχόλια κλπ) μέσω τηλετάξης.

 

Θεματικές ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εισαγωγή στην οπτική αναπηρία
 2. Βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία
 3. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 4. Γνώση και αντίληψη του χώρου, κινητικότητα και προσανατολισμός ατόμων με οπτική αναπηρία, βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας
 5. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με οπτική αναπηρία
 6. Παραγωγή απτικού και απτικοακουστικού υλικού για μαθητές με πρόβλημα όρασης
 7. Βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όροι, ορισμοί, οργανωτικά σχήματα, προγράμματα, επιστημονικές και επαγγελματικές ειδικότητες
 8. Οργάνωση της διδασκαλίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Διαδικασίες αξιολόγησης, διδακτικοί στόχοι, μέθοδοι υλοποίησης της διδασκαλίας, έλεγχος αποτελεσματικότητας προγραμμάτων
 9. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση, στη γραφή και στα Μαθηματικά. Όροι και περιεχόμενα, ανίχνευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, διδασκαλία
 10. Συμπεριληπτική εκπαίδευση. Φιλοσοφία και προγράμματα
 11. Κοινωνικές δεξιότητες μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες
 12. Εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών
 13. Αντιληπτικοκινητικές διαταραχές ατόμων με αναπηρίες: αξιολόγηση και παρέμβαση
 14. Νοητική αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 15. Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 16. Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία: μια ενηλικοκεντρική προσέγγιση
 17. Λειτουργικές δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία και με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες
 18. Αυτοπροσδιορισμός: θεωρητική θεμελίωση και εκπαιδευτική παρέμβαση
 19. Χαρακτηριστικά των ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ)
 20. Διαγνωστικά κριτήρια (DSM-IV & DSM-5) και αξιολόγηση. Διαγνωστικά εργαλεία και μέσα (τεστ κλίμακες κ.ά.)
 21. Εναλλακτικές παρεμβάσεις, προγράμματα, τεχνικές επικοινωνίας για άτομα με ΔΦΑ
 22. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ατομικά προγράμματα, εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΔΦΑ
 23. Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής –ΔΕΠΥ
 24. Ψυχεκπαιδευτική Διάγνωση και Αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών στο σχολείο
 25. Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στο σχολείο
 26. Ψυχοεκπαιδευτικά Εργαλεία ΕΠΑΕΚ –Αθηνά Τεστ-Τεστ Ανάγνωσης, Τεστ Ορθογραφίας, Τεστ Μνήμης, Τεστ Επιτελικών λειτουργιών, Τεστ Διάσπασης Προσοχής, Τεστ Γνωστικής Επάρκειας, ΛΑΤΩ, Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας
 27. Εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία: μέσα χαμηλής, μέσης και υψηλής τεχνολογίας
 28. Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με πρόβλημα όρασης
 29. Καθολική σχεδίαση για τη μάθηση
 30. Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με αισθητήρια προβλήματα, νοητική καθυστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 31. Υποστηρικτική τεχνολογία: παιδαγωγική χρήση και γνωστική ανάπτυξη
 32. Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: θεωρητική θεμελίωση
 33. Ποιότητας ζωής ατόμων με νοητική αναπηρία: ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις
 34. Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: η διάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων
 35. Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία: θεωρητική θεμελίωση
 36. Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία: θεωρητική θεμελίωση και πρακτικές εφαρμογές
 37. Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία: προγράμματα εκπαίδευσης
 38. Ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: θεωρητική θεμελίωση και πρακτικές εφαρμογές
 39. Προβλήματα συμπεριφοράς: εντοπισμός και αξιολόγηση
 40. Προβλήματα συμπεριφοράς: στρατηγικές διαχείρισης μέσα στη σχολική τάξη

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     450 ώρες

Κόστος:      690 Ευρώ 

Έναρξη:     10 Οκτωβρίου 2017  (Λήξη Απρίλιος 2018)

Υλοποίηση: Μεικτή Εκπαίδευση* - Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και δια ζώσης (Θεσσαλονίκη)
                          * Δυνατότητα παρακολούθησης εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και
 • Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.