Προγράμματα Εξειδίκευσης Εκπαίδευσης 2018-2019

 

ΕΤΗΣΙΑ
Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ετήσιο)

 

ΕΑΡΙΝΑ
Ανάπτυξη απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με τύφλωση
Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας για άτομα με τύφλωση
Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ
Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
 
Copyright © 2005-2018.