ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟ WORDPRESS CMS

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 (Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται επαγγελματικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης ιστοσελίδων, του WordPress CMS. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και αρχάριοι καθώς ξεκινά από τις πολύ βασικές αρχές ανάπτυξης ιστοσελίδων, την τοπική εγκατάσταση του WordPress και καταλήγει σε πιο προχωρημένα θέματα, όπως βελτιστοποίηση SEO της σελίδας και δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το WordPress CMS είναι παγκοσμίως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων. Σκοπός του προγράμματος είναι να διδάξει σταδιακά όλες τις λειτουργίες του WordPress από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος του προγράμματος και μέσα από την εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χειρίζονται πλήρως την πλατφόρμα του WordPress και θα μπορούν να κατασκευάσουν από δικές τους απλές ιστοσελίδες μέχρι ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   40 ώρες

Κόστος:    330 Ευρώ

Έναρξη:     06/02/2017 - Εαρινό Εξάμηνο
                   17/10/2016  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.