ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ PHP ΚΑΙ MySQL

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στη χρήση της PHP και της MySQL για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και ιστότοπων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία της γλώσσας PHP, τύποι δεδομένων, αριθμοί, αλφαριθμητικά, τελεστές, μεταβλητές και σταθερές, δομές ελέγχου if – else, switch, while, for do- while, των συνόδων (sessions) και των μπισκότων (cookies).
  • Να γνωρίζουν τη χρήση των συναρτήσεων και των αντικειμένων και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν στον κώδικά τους.
  • Να γνωρίζουν τη χρήση της βάσης δεδομένων MySQL και τις συναρτήσεις της PHP για την ενσωμάτωσή της στις ιστοσελίδες των εφαρμογών Διαδικτύου.
  • Να γράφουν αποτελεσματικά, αποδοτικά εφαρμογές Διαδικτύου σε PHP με τη χρήση της MySQL.
  • Να χρησιμοποιούν όλες τις γνώσεις τους για να παράγουν ολοκληρωμένους Ιστοτόπους.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   40 ώρες

Κόστος:    330 Ευρώ

Έναρξη:     02/02/2017  - Εαρινό Εξάμηνο
                   17/10/2016  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.