ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
  • Πτυχιούχους
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να:

  • εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.
  • Καλύτερος τρόπος αξιοποίησής των υλικών και άυλων πόρων μιας επιχείρησης ή οργανισμού
  • Εκμάθηση των διοικητικών και κοστολογικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο
  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας μέσα από την βέλτιστη διαχείρισης και υπολογισμού του κόστους

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     90ώρες

Κόστος:      500 Ευρώ

Έναρξη:      26/3/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.