ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
  • Πτυχιούχους
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι:

  • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
  • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
  • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     45 ώρες

Κόστος:      300 Ευρώ

Έναρξη:      26/3/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.