Προγράμματα Εξειδίκευσης Λογιστικής 2017-2018

 

ΕΤΗΣΙΑ  
Γενική Λογιστική - Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων (Β', Γ' κατηγορίας) - Φ.Π.Α. - Φορολογία Εισοδήματος - Φορολογικές Δηλώσεις (Φυσικών - Νομικών Προσώπων, Ν,E1,E2,E3) - Μισθοδοσία - Εργατικά - Ίδρυση Εταιριών - Καταστατικά - ΓΕΜΗ (Ετήσιο - 160 ωρών)

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  
Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων Σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα (Απλογραφικά-Διπλογραφικά) - Φορολογία Εισοδήματος - ΦΠΑ - Μισθοδοσία - Εργατικά - Δηλώσεις - Πρακτικές Εφαρμογές (90 ωρών)
Γενική Λογιστική - Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
Ελεγκτική και Δημόσια Διοίκηση
Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις προμήθειες του δημόσιου τομέα
Λογιστική Εταιρειών
Μηχανογραφημένη Τήρηση Μισθοδοσίας Προσωπικού - Εργατική Νομοθεσία
Προετοιμασία για επαγγελματικές πιστοποιήσεις CPA, CMA & CPIA

 

ΕΑΡΙΝΑ  
Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων Σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα (Απλογραφικά-Διπλογραφικά) - Φορολογία Εισοδήματος - ΦΠΑ - Μισθοδοσία - Εργατικά - Δηλώσεις - Πρακτικές Εφαρμογές (90 ωρών)
Γενική Λογιστική - Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
Ελεγκτική και Δημόσια Διοίκηση
Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις προμήθειες του δημόσιου τομέα
Λογιστική Εταιρειών
Μηχανογραφημένη Τήρηση Μισθοδοσίας Προσωπικού - Εργατική Νομοθεσία
 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.