Αναζήτηση ανά Τομέα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Διά Zώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • σε φοιτητές και ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ή να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέα
  • σε εργαζόμενους σε πολιτιστικούς οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
  • σε εκπροσώπους εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του πολιτιστικού τομέα
  • σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με πολιτιστική δραστηριότητα
  • σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα, καθώς επίσης και των καλλιτεχνικών ομάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν συστηματικές δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση του έργου τους.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     46 ώρες

Κόστος:      300 Ευρώ (Α΄Ενότητα 125 ευρώ, Β΄Ενότητα 125 ευρώ, Γ΄Ενότητα 125 ευρώ)

Έναρξη:

  • Α΄Ενότητα 14-15/10/2017
  • Β΄Ενότητα 11-12/11/2017
  • Γ΄Ενότητα 09-10/12/2017

Υλοποίηση:  Διά Zώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ελένη Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ψαρρού Μαρία, PhD Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.