Αναζήτηση ανά Τομέα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ R

 (Δια ζώσης εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο στα Οικονομικά της Υγείας, καθώς και βασικές γνώσεις Στατιστικής και Μαθηματικών. Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να έχουν εμπειρία στη χρήση του λογισμικού R, καθώς θα προσφερθεί εισαγωγή στο λογισμικό την πρώτη μέρα του Προγράμματος.

 

Σκοπός του προγράμματος

Μαθηματικά μοντέλα λήψης αποφάσεων (ΜΛΑ) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον τομέα των Οικονομικών της Υγείας για να ποσοτικοποιήσουν τις κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις αποφάσεων. Τα μοντέλα αυτά γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένα καθώς και βασίζονται όλο και περισσότερο σε στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους (π.χ. Μέτα-Ανάλυση, Ανάλυση Αξίας της Πληροφορίας). Τα υπολογιστικά προγράμματα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τέτοιων ΜΛΑ, συχνά δεν είναι ικανά να προσαρτήσουν τέτοιες στατιστικές ή μαθηματικές μεθόδους στο πλαίσιο των μοντέλων λήψης αποφάσεων.

Το R είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου προηγμένες στατιστικές μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν στο ίδιο πλαίσιο με ΜΛΑ διαφόρων επιπέδων περιπλοκότητας. Τα αποτελέσματα τέτοιων σύνθετων ΜΛΑ μπορούν, μέσω του R, να παρουσιαστούν σε ευπαρουσίαστα γραφήματα και πίνακες. Το γεγονός ότι το R είναι διαθέσιμο δωρεάν, αυξάνει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής και αναχρησιμοποίησης των ΜΛΑ.

Σκοπός του προγράμματος "Μοντελοποίηση Λήψης Αποφάσεων για Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας με τη χρήση του R" είναι να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες: i) στην κατασκευή ντετερμινιστικών και στοχαστικών ΜΛΑ (δέντρα αποφάσεων, Μαρκοβιανά μοντέλα και microsimulations) και ii) στην κατασκευή πινάκων και γραφημάτων υψηλής ποιότητας. Επίσης, το πρόγραμμα θα προσφέρει μια εισαγωγή στην Ανάλυση Αξίας της Πληροφορίας και την βαθμονόμηση ΜΛΑ (model calibration).

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   21 ώρες

Κόστος:    220 Ευρώ

Έναρξη:     01/12/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Βασίλειος Αλετράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Πέτρος Πεχλιβάνογλου, Επίκουρος Καθηγητής Ινστιτούτου διαχείρισης και αξιολόγησης της πολιτικής για την υγεία Πανεπιστήμιο του Τορόντο (Institute of Health Policy Management and Evaluation – University of Toronto)

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.