Αναζήτηση ανά Τομέα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργασθούν στην Ναυτιλιακή αγορά ή/και την Τουριστική, φοιτητές και Πτυχιούχους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Τουριστικών Επαγγελμάτων καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και την Τουριστική Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι κλπ Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση και την εξειδίκευση των σπουδαστών του αφενός με την διαχείριση των πελατών και αφετέρου με τους πιο πρόσφορους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους. Δίνει έμφαση στον τρόπο δημιουργίας συγκεκριμένης ταυτότητας (Brand Name) καθώς επίσης και σε σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας όπως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι ιστοσελίδες.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     15 ώρες

Κόστος:      120  Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ισίδωρος Παχουνδάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής Phoenix Maritime Academy of PHRS
  • Παναγιώτης Μανωλάκος, Executive Director of Institute of Shipping Business and Management

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.