Αναζήτηση ανά Τομέα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και των μηχανών αναζήτησης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να διαχειριστούν πραγματικές διαφημιστικές εκστρατείες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στις μηχανές αναζήτησης. Η γοργή ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων και των μηχανών αναζήτησης δεν έδωσε τον χρόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα να αναδιαμορφώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματά τους. Έτσι παρότι η αγορά ζητά εναγωνίως επαγγελματίες για τη διαχείριση της επικοινωνίας μέσω των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης, τα στελέχη δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να αναλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα έχει ως βασικό του σκοπό να καλύψει το συγκεκριμένο κενό, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φοιτητές, αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου να αποκτήσουν τις κατάλληλες οργανωτικές, διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες για την ανάληψη και την επιτυχή εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών στα κοινωνικά μέσα και τις μηχανές αναζήτησης.

Επιπρόσθετα, οι προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές, στα στελέχη και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να διαχειρίζονται με επιτυχία τις ιστοσελίδες τους και τους λογαριασμούς τους στα AdWords και στο AdSence, απαλλαγμένοι από τα έξοδα της διαφημιστικής εταιρίας.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      320  Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017 Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.