Αναζήτηση ανά Τομέα

Προγράμματα Εξειδίκευσης Εκπαίδευσης 2017-2018

 

ΕΤΗΣΙΑ
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ετήσιο)

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  
Αυτισμός: Τα εναλλαντικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Αύξηση της αξίας στη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών (φροντιστήρια Μ.Ε., φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολεία, εκπαιδευτήρια)
Διδασκαλία της μουσικής σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία
Μετάβαση στην ενήλικη ζωή ατόμων με αναπηρία: Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων με παιδιά με αναπηρία
Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Γενική και Ειδική Αγωγή 
Πιστοποιημένη κατάρτιση στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι "Σε Φροντίζω..."
Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος & διαγνωστικά εργαλεία

 

ΕΑΡΙΝΑ
Αυτισμός: Τα εναλλαντικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Αύξηση της αξίας στη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών (φροντιστήρια Μ.Ε., φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολεία, εκπαιδευτήρια)
Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία
Μετάβαση στην ενήλικη ζωή ατόμων με αναπηρία: Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων με παιδιά με αναπηρία
Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Γενική και Ειδική Αγωγή
Πιστοποιημένη κατάρτιση στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι "Σε Φροντίζω..."
Προετοιμασία για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.