Αναζήτηση ανά Τομέα

Προγράμματα Εξειδίκευσης Management and Marketing 2017-2018

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  
Logistics & Θαλάσσιες μεταφορές
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία
Talent factory - Γίνε το ταλέντο που όλοι διεκδικούν
Training and educational human resources
Ανάδειξη μνημειακού/πολιτιστικού αποθέματος: Διαδρομές στη Μακεδονία
Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στην καθοδήγηση, την ανάπτυξη ταλέντων και την αξιολόγηση
Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
Διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στις μηχανές αναζήτησης
Διαχείριση έργων με το MS Project
Διαχείριση πελατών και μάρκετινγκ για ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις
Μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων για οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας με τη χρήση του R
Ναυτιλιακή πολιτική
Περιβαλλοντικά οικονομικά και διαχείριση φυσικών πόρων
Πολιτιστική διαχείριση, διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
Πολιτιστικό Marketing
Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση
Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων

 

ΕΑΡΙΝΑ
Logistics & Θαλάσσιες μεταφορές
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία
Training and educational human resources
Ανάδειξη μνημειακού/πολιτιστικού αποθέματος: Διαδρομές στη Μακεδονία
Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στην καθοδήγηση, την ανάπτυξη ταλέντων και την αξιολόγηση
Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
Διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στις μηχανές αναζήτησης
Διαχείριση έργων με το MS Project
Διαχείριση πελατών και μάρκετινγκ για ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις
Ναυτιλιακή πολιτική
Περιβαλλοντικά οικονομικά και διαχείριση φυσικών πόρων
Πολιτιστική διαχείριση, διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
Πολιτιστικό Marketing
Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση
Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων
 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.