Αναζήτηση ανά Τομέα

Προγράμματα Εξειδίκευσης Πληροφορικής 2017-2018

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  
Ανάπτυξη Δυναμικών Web Εφαρμογών με PHP και MySQL
Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress CMS
Δημιουργία προσωπικού ή επαγελματικού website (για μικρές επιχειρήσεις) χωρίς γνώσεις πληροφορικής - δημιουργία e-shop
Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS και Javascript
Εισαγωγή στην επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων με τη γλώσσα R
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python
Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με χρήση της Python
Τεχνικές Αναζήτησης, Ανάλυσης, Επεξεργασίας και Παρουσίασης Δεδομένων (Introduction to Data Science & Data Analysis)

 

ΕΑΡΙΝΑ
 Ανάπτυξη Δυναμικών Web Εφαρμογών με PHP και MySQL
 Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress CMS
Δημιουργία προσωπικού ή επαγελματικού website (για μικρές επιχειρήσεις) χωρίς γνώσεις πληροφορικής - δημιουργία e-shop
Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS και Javascript
Εισαγωγή στην επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων με τη γλώσσα R
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python
Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με χρήση της Python
Τεχνικές Αναζήτησης, Ανάλυσης, Επεξεργασίας και Παρουσίασης Δεδομένων (Introduction to Data Science & Data Analysis)
 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.