ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ HTML, CSS ΚΑΙ JAVASCRIPT

(Εξ Αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός ου προγράμαμτος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνολογίες σχεδίασης Ιστοσελίδων (WebDesign).
 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     35 ώρες

Κόστος:      300 Ευρώ

Έναρξη:      26/3/2019

Υλοποίηση:  Εξ Αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Νικόλαος Πρωτόγερος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.