ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Ετήσιο)

 

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Με βάση τα άρθρα 16 και 21 του Ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄159), τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Α΄71), το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125) και το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 (Α΄17), το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος αυτού εντάσσεται στα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες και αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης στους κύριους και τους επικουρικούς πίνακες για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Τμήματα ένταξης σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και σε προγράμματα Παράλληλης Στήριξης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν μαθητές και γενικότερα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 412 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 12 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 400 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 3 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα.

 

Θεματικές ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 4. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε
  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός
  προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας
 6. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 7. Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Ψυχοπαθολογία ατόμων με αναπηρία
 9. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του
  Αυτισμού

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     412 ώρες (Ετήσιο)

Κόστος:      440 Ευρώ 

Έναρξη:     20 Δεκεμβρίου 2018

Υλοποίηση: Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (* Δυνατότητα παρακολούθησης εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως)

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και

 

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.