ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα πευθύνεται σε αποφοίτους/ φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οικονομικών και λοιπών σχολών, καθώς και σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βάθος σε θέματα που αφορούν την κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων.

   * Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις βασικών αρχών Λογιστικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης στον τομέα της Κοστολόγησης ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη γνώση των διαδικασιών κοστολόγησης της παραγωγικής τους διαδικασίας.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:    40 ώρες

Κόστος:      320 Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017  - Χειμερινό Εξάμηνο
                  
                  

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.