Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Εξειδίκευσης 2018-2019

 

MANAGEMENT - MARKETING
 Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που οδηγούν στην επιχειρηματική αριστεία
 Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
 Βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας για άτομα με τύφλωση
 Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ
 Εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
 Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress
 Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα και στην επιστήμη των δεδομένων
 Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 Ελεγκτική και δημόσια διοίκηση
 Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική
 Λογιστική και φορολογία εταιριών
 Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
 Φορολογία εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος
 
 
 

 

 
Copyright © 2005-2018.