Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Εξειδίκευσης 2017-2018

 

MANAGEMENT & MARKETING
Logistics & Θαλάσσιες μεταφορές
Training and educational human resources
Διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στις μηχανές αναζήτησης
Διαχείριση έργων με το MS Project
Διαχείριση πελατών και μάρκετινγκ για ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις
Ναυτιλιακή πολιτική
Πολιτιστικό Marketing
Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αυτισμός: Τα εναλλαντικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ετήσιο)
Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Γενική και Ειδική Αγωγή
Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος & διαγνωστικά εργαλεία

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ανάπτυξη Δυναμικών Web Εφαρμογών με PHP και MySQL
Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress CMS
Δημιουργία προσωπικού ή επαγελματικού website (για μικρές επιχειρήσεις) χωρίς γνώσεις πληροφορικής - δημιουργία e-shop
Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS και Javascript
Εισαγωγή στην επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων με τη γλώσσα R
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python
Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με χρήση της Python

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Γενική Λογιστική - Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
Ελεγκτική και Δημόσια Διοίκηση
Λογιστική Εταιρειών

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Χρηματοοικονομική ανάλυση κινδύνων κυβερνοχώρου

 

 

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.