Αναζήτηση ανά Τρόπο Υλοποίησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη και Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ποιότητας (ΜΟΔΙΠ, ΕΕΔΙΠ κτλ), σε μέλη ομάδων μέτρησης της απόδοσης, σε στελέχη ΟΤΑ τμημάτων ανάπτυξης και προγραμματισμού ή ποιότητας και αποδοτικότητας, καθώς και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους/δημοτικούς υπαλλήλους που επιθυμούν να ενημερωθούν σε σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά εφαρμοσμένης, σύγχρονης και εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας σε στελέχη οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγχρονες τεχνικές διοίκησης ποιότητας, και να παρέχουν υψηλής ποιότητας και καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς).

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     100 ώρες

Κόστος:      450 Ευρώ

Έναρξη:      26/3/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη και Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Τσιότρας Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.