Πολιτική Ακύρωσης

 

Ακύρωση συμμετοχής σε πρόγραμμα από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα:

Α. Ακύρωση συμμετοχής 1-5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%.

Β. Ακύρωση συμμετοχής μετά την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται παρακράτηση της προκαταβολής που έχει οριστεί για το πρόγραμμα ή σε περίπτωση που το πρόγραμμα ορίζει εφάπαξ καταβολή του ποσού, αυτό να επιστρέφεται μειωμένο κατά 50%. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα ο συμμετέχων να προχωρά σε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά). Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι δια ζώσης.

 

 
Copyright © 2005-2018.