ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου και διαδικασιών.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     50 ώρες

Κόστος:      380 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.