ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
  • Πτυχιούχους
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος έιναι

  • Εισαγωγή του σπουδαστή στις Αρχές και της Λογιστικής
  • Εκμάθηση λογιστικών τεχνικών και στην τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης
  • Παρουσίαση των λογαριασμών, του ημερολογίου και χρήσης των λογιστικών καταστάσεων 
  • Ενημέρωση σε τεχνικές βασισμένες στα Ελληνικά και Λογιστικά πρότυπα

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     50 ώρες

Κόστος:      350 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.