ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • Πτυχιούχους
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
 • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
 • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένετε να επιτευχθεούν:

 • Κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών κόστους
 • Καλύτερος υπολογισμός του κόστους, της τιμής αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση επαγγελματισμού στην διαδικασία της τιμολόγησης των αγαθών/υπηρεσιών
 • Βελτίωση της διαχείρισης εξόδων και εσόδων
 • Αναγνώριση από επαγγελματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων της έννοιας του κρυφού κόστους (κόστος όχι εύκολα αντιληπτό λόγω της καθημερινής τριβής με την αγορά)

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     45 ώρες

Κόστος:      300 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.