ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(Δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση της απώλειας σε παιδιά και εφήβους, τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου σε παιδαγωγική και ψυχολογία

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην έγκαιρη επεξεργασία της απώλειας με τον πλέον κατάλληλο για την κάθε περίπτωση τρόπο.
  2. Η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε παρεμβάσεις τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο και ατομικά.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     56 ώρες

Κόστος:      480 Ευρώ   560 Ευρώ

Έναρξη:      14/12/2019            9/11/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμηματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.