ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΑΪΓ

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με τύφλωση. Πέρα από τον κώδικα θα διδαχθούν τεχνικές απτικής ανάγνωσης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     70 ώρες

Κόστος:      90 Ευρώ

Έναρξη:      23/9/2019

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.