ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και κατασκευή απτικού και απτικο-ακουστικού υλικού μαθητές με τύφλωση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα υψηλής εξειδίκευσης που υλοποιείται για πρώτη φορά. Στα μαθήματα, που είναι εργαστηριακά, γίνεται χρήση εξοπλισμού υψηλής εξειδίκευσης που σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     120 ώρες

Κόστος:      280 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.