ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών και γενικότερα των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ατόμων με πρόβλημα όρασης σε διάφορες περιοχές/ δεξιότητες., έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και των μαθητών με πρόβλημα όρασης στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες περιοχές αξιολόγησης.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     70 ώρες

Κόστος:      90Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.