ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, συμβούλους ΕΠ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ και ΕΚΟ.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     410 ώρες

Κόστος:      550 Ευρώ

Έναρξη:      28/9/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.