ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης
 • Διευθυντές, Υποδιευθυντές και στελέχη των ΣΔΕ
 • Υποψηφίους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα ΣΔΕ
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ.)
 • Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) των υποψηφίων και των εν ενεργεία στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:

 • το Θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • την Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
 • τα Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
 • τη Συμβουλευτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     200 ώρες

Κόστος:      350 Ευρώ

Έναρξη:      7/10/2019    12/12/2018    26/11/2018              

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.