ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΟΠΠΕΠ

(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς α’/βμιας και β’/βμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε Πανεπιστήμια και γενικά σε όποιον έχει σοβαρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων (αρχές, θεωρίες, ιστορική εξέλιξη, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήση εποπτικών μέσων και διαχείριση χώρου διδασκαλίας).
  • Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ιδιαίτερη εστίαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     150 ώρες

Κόστος:      300 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Καραβάκου Βασιλική, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.