ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Ετήσιο)

 

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι nα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 480 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 26 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 454 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα.

 

Θεματικές ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 4. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε
  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός
  προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας
 6. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 7. Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     480 ώρες (Ετήσιο)

Κόστος:      580 Ευρώ

Έναρξη:     10/9/2019

Υλοποίηση: Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.