ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Ετήσιο - Μοριοδοτούμενο)

 

Μοριοδότηση
Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Όσον αφορά τη μοριοδότηση, επιπλέον τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι nα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 480 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 26 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 454 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα.

 

Θεματικές ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 4. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε
  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός
  προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας
 6. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 7. Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     480 ώρες (Ετήσιο)

Κόστος:

  • 435 ευρώ για ομάδες εγγραφόμενων τεσσάρων (4) ατόμων και άνω
  • 551 ευρώ για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
  • 580 ευρώ για απλή εγγραφή χωρίς έκπτωση
  • 522 ευρώ για τους ανέργους, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • 493 ευρώ για εγγραφόμενους που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων
  • 493 ευρώ για εγγραφόμενους που είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • 464 ευρώ για εγγραφόμενους που είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • 290 ευρώ για εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Έναρξη:     10/9/2019

Υλοποίηση: Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.